Programul Casa Verde 2023

Programul Casa Verde 2023 – pe ultimă sută de metri

Programul Casa Verde 2023 – pe ultimă sută de metri

Programul “Casa verde”   electrică pentru consum și pentru a introduce surplusul în rețeaua națională.

În cadrul programului, AFM oferă o subvenție de 20.000 de lei (90% din costul sistemului fotovoltaic cu o capacitate instalată de 3 kW sau mai mare) tuturor persoanelor eligibile (de exemplu, casa este pe numele dumneavoastră și nu aveți datorii la stat sau la autoritățile locale) pentru a produce energie electrică pentru consum și pentru a transfera surplusul de energie electrică în rețeaua națională.

Acest program oferă finanțare nerambursabilă pentru proiecte de eficientizare energetică, reducere a consumului de energie, dar și pentru implementarea de sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, cum ar fi panourile fotovoltaice sau termice, pompele de căldură, sau alte dispozitive de producere a energiei.

Rezumat!!

  • Eligibilitate: finanțarea este disponibilă numai pentru persoane fizice.
  • Finanțare: se va finanța 90% din prețul sistemului fotovoltaic, în limita a maximum 20.000 de lei.
  • Putere: sistemul fotovoltaic instalat trebuie să aibă o putere de cel puțin 3 KWp.

Ce facem noi?

Ne ocupăm de toate actele necesare pentru obținerea împrumutului, instalarea sistemului fotovoltaic și obținerea tuturor autorizațiilor necesare.

Iată cât de ușor este să obțineți și să aplicați.

Documentele și actele necesare pentru programul Casa Verde
Conform ghidului de finanțare publicat de AFM pe site-ul oficial, solicitanții au nevoie de următoarele documente pentru a participa la programul fotovoltaic Casa Verde.

Documente necesare pentru completarea dosarului Programului “Casa Verde
Conform Ghidului de finanțare, pentru a accesa Programul Casa Verde sunt necesare următoarele documente:

a) Formularul de cerere de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 2.

b) Declarația pe proprie răspundere a solicitantului (Anexa nr. 3).

c) Copie a cărții de identitate a solicitantului.

d) Extras de carte funciară (original) care să ateste proprietatea/coproprietatea solicitantului asupra clădirii în care urmează a fi implementat proiectul. Sau autorizația de construire emisă solicitantului (copie legalizată pentru clădirile în construcție) (valabilă la data depunerii).

e) Certificat de plată a impozitului la bugetul local (original, valabil la data depunerii cererii de finanțare) emis de autoritatea competentă din zona de reședință a solicitantului.

f) Certificat eliberat de o bancă comercială care să ateste existența contului bancar al solicitantului (original, valabil la data depunerii cererii).

g) Un plic cu numele și adresa solicitantului.

Cererile pot fi depuse pentru proprietățile cu cel mult două cărți funciare individuale înregistrate în cartea funciară colectivă (de ex. până la două apartamente, până la două case în oglindă, etc.).

În cazul în care o proprietate este identificată prin numărul de carte funciară și numărul topografic și are mai mulți coproprietari, doar un singur coproprietar poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul acestui program.

Eligibilitatea persoanelor care depun cerere pentru Programul Casa Verde este următoarea:

– Reședința în România.
– Să fie proprietarul clădirii în care urmează să fie instalat sistemul fotovoltaic, conform extras CF.
– Să se fi obținut acordul tuturor coproprietarilor pentru implementarea proiectului (dacă este cazul).
– Clădirea în cauză nu trebuie să facă obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești sau al unei cereri în temeiul unei legi speciale.
– Nu trebuie să existe datorii restante la bugetul de stat și la bugetele locale la data înregistrării cererii AFM.
– Solicitantul și coproprietarul imobilului trebuie să depună o singură cerere de finanțare în cadrul acestui program.

Posibilitatea de a obține o finanțare care va ajunge la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 de lei.

După finalizarea cu succes a înregistrării participanților la programul „Casa Verde 2023”, nu mai este departe de a începe instalarea panourilor solare pe locuințe. Agenția pentru Gestionarea Fondurilor pentru Mediu (AFM) a selectat deja instalatorii, iar lista acestora va fi publicată în curând.

Potrivit lui Laurenciu Neculaescu, președintele AFM, 654 de firme au fost autorizate să instaleze panouri fotovoltaice. În prezent, programul se află în etapa de evaluare a sistemelor fotovoltaice și de semnare a contractelor cu firmele care le vor instala.

În cadrul programului, 750 de companii au aplicat și s-au înregistrat pentru certificare. În total, 654 de companii au fost acreditate. In curâns, AFM va publica o listă a companiilor care au primit certificarea AFM pentru instalarea de sisteme fotovoltaice solare. În acest fel, vom debloca cererile și vor începe negocierile reale între persoanele fizice și companiile autorizate să instaleze sisteme.

Șeful AFM a precizat că primele panouri vor fi instalate până la sfârșitul lunii septembrie. El a vorbit și despre procedura de selectare a unui instalator pentru beneficiari. Beneficiarii completează un formular de cerere din care selectează o organizație de instalare. În acel moment, organizația de instalare accesează documentele pe care aceștia le-au încărcat anterior. Instalatorul verifică aceste documente și răspunde solicitării în termen de maximum 30 de zile. Odată ce s-a ajuns la un acord cu instalatorul, cererea este verificată și, din acest moment, poate începe instalarea panourilor.

Felicitări pentru câștigarea finanțării prin Programul Casa Verde!

Ești cu un pas mai aproape de un viitor sustenabil.

De ce să ne alegi?

 • Certificare ANRE
 • Suport dedicat​
 • Echipe de montaj
 • Livrare rapidă
 • Prioritate la montaj

Sisteme disponibile CASA VERDE

Sistemele sunt configurate în funcție de necesar și la cerere.

Ești interesat de cele prezentate?​

Solicită o ofertă!

Scrie un Comentariu