Cum se obține energia regenerabilă și care sunt beneficiile ei ?!

Cum se obține energia regenerabilă și care sunt beneficiile ei ?! Energia regenerabilă este energia care se obține cu ajutorul resurselor naturale nelimitate ale pământului, cum ar fi vântul și lumina soarelui. Utilizarea energiei regenerabilă ajută la îmbunătățirea aerului pe care îl respirăm prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră dar și este mult mai puțin costisitoare . Acest tip de energie provine din resurse care pot fi reciclate, cum ar fi soarele.

Energia neregenerabilă este o resursă naturală care nu poate fi reutilizabilă, generată, cultivată sau utilizată la o scară care să susțină rata de consum. La un moment dat va epuiza și nu va mai fi disponibilă. In această categorie se află resursele precum, combustibilii fosili (petrolul, cărbunele sau gazele naturale) și energia nucleară (uraniu), aceste resurse naturale sunt consumate mai repede decât le poate crea natura.

În România s-a creat un cadru legislativ – Hotărârea de Guvern 1535 „Strategia de valorificare a resurselor regenerabile de energie”, care a fost adoptată în anul 2003, tocmai pentru a valorifica resursele regenerabile de energie de la noi din țară.

În timp sau luat multe alte hotărâri de guvern cu diverse modificări ce au dus la crearea Legii nr. 220/2008.  În iulie 2018, legea a luat formă și se aplică și astăzi.

În cadrul legislativ se definește conceptul de prosumator și se stabilesc responsabilități în acest domeniu. În plus, Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis un ordin prin care se aprobă condițiile tehnice de acces la rețeaua publică de energie electrică de către consumatorii care injectează putere activă (sub 27 kW instalată) în rețea, astfel încât să permită utilizarea energiei provenite din surse regenerabile chiar dacă consumul lor este scăzut cu mai puțin de 27 kW per punct de consum. Consumatorii pot folosi, stoca și vinde energie electrică provenită din energie regenerabilă generată în propriile locuințe, însă, pentru a converti energia regenerabilă în energie electrică, trebuie să obțineți un certificat care să ateste calitatea prosumatorului.

Dacă aveți un sistem de generare a energiei regenerabile cu o capacitate instalată de cel mult 27 kW pe punct de utilizare, va trebui să trimiteți câteva documente operatorului de distribuție din județul în care se află cea mai apropiată centrală cum ar fi:

  • O cerere de emitere sau actualizare (după caz) a certificatului de racordare;
  • Informații despre echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele ce aparțin operatorilor de distribuție;
  • O declarație pe proprie răspundere că accesezi programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională racordată, pentru persoane fizice;
  • Pentru persoane juridice, va fi nevoie de un certificat constatator, în original sau copie, acesta este emis de oficiul registrului comerțului.

După aproximativ 45 de zile de la momentul înregistrării, distribuitorul de energie vă v-a răspunde la cererii, iar după obținerea certificatului de prosumator, veți intra în etapa semnării unui contract de vânzare cu firma de energie la care sunteți racordat și care vă furnizează energie. Acest contract stabilește câtă energie este livrată în rețea în fiecare lună iar dacă depășește consumul  maxim de livrare, câți bani puteți câștiga din asta.

De ce să alegeți energia regenerabilă ? 

Conceptul de energia regenerabilă a crescut considerabil în ultimii ani, deoarece aceasta anunță un viitor energetic curat. Prin reducerea emisiilor de carbon și a altor tipuri de poluare, energia verde începe să înlocuiască toți dăunătorii din sectorul energetic. Energia regenerabilă poate oferi soluția la o problemă majoră cu care se confruntă lumea modernă:

 – reducerea poluării mediului înconjurător.

Energia regenerabilă este nelimitată și face parte din dezvoltarea durabilă în zonele dens populate. Aceasta poate fi, de asemenea, mult mai ieftină decât energia sistemului național ceea ce reprezintă un avantaj în plus.

Sursele de energie regenerabilă pot fi : 

Energia solară – pentru a genera electricitate, panourile fotovoltaice captează energia produsă de soare. Energia solară, este o sursă de energie regenerabilă foarte populară datorită vitezei și a eficienței sale, în special în locații geografice favorabile, cum ar fi zonele cu perioade foarte însorite ale anului. Panourile fotovoltaice pot fi amplasate pe acoperișul casei și pot genera energie electrică pentru întreaga locuință.

Energia eoliană – aceasta se referă la conversia energiei eoliene în energie electrică cu ajutorul turbinelor eoliene. Zona în care sunt instalate eolienele este de obicei un teren arabil, întins. Dintre toate sursele de energie, sistemele de energie eoliană au cel mai mic impact asupra mediului.

Energia din maree – este energia pe care o produc curenții apei din oceane, mări, baraje..etc. În apă sunt instalate generatoare asemănătoare vântului care produc curenți.

Hidroelectricitatea – este cea mai folosită forma de energie regenerabilă, aceasta fiind generată cu ajutorul puterii de curgere a apei și a forței gravitaționale. În România, această formă de generare a energiei contribuie cu aproximativ 30% la totalul energetic stocat în rețeaua națională.

Energia geotermală – poate fi folosită doar în zonele apropiate îmbinărilor tectonice și are un cost redus ce nu necesită combustibil pentru a funcționa. Acestea pot fi extrase din pământ prin intermediul proceselor naturale și pot alimenta cu energie o întreagă locuință sau chiar și clădiri mai mari.

Zone cu mari centre geotermale sunt situate în California, Islanda, Kenya, El Salvador, Filipine și Costa Rica.

Energia nucleară – este reprezentată de tehnologia prin care se extrage energia din nuclei atomici, prin reacții nucleare controlate. Acest tip de resurse se realizează printr-o metodă numită fisiune nucleară ce are la bază uraniul. Cert este că, uraniul va fi înlocuit cu hidrogenu în următorii 800 de ani deoarece datorită exploatării, acesta va dispărea.

Energia de biomasă – reprezintă partea biodegradabilă a reziduurilor din mediul înconjurător ce pot fi folosite pe post de combustibil, dacă sunt arse. Folosirea energiei de biomasă reduce consumul de petrol.

Energia radiantă – este obținută din mediul înconjurător printr-o metodă ce se numește fracționare. Această metodă are aceleași efecte ca și cea electrică, dar vine cu costuri mult, mult mai mici.

Astfel, utilizând inteligent ceea ce ne oferă planeta noastră și resursele de care beneficiem, energia regenerabilă poate aduce foarte multe avantaje, mai mult de atât, energia regenerabilă menține planeta care ne găzduieș

Scrie un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *