Casa ta este potrivită pentru încărcarea celulelor fotovoltaice ?

COMPONENTE ALE UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC ȘI ROLUL ACESTORA
Celule solare – Celulele solare convertesc energia din lumina soarelui în energieelectrică sub formă de curent continuu (DC).

Sistem de montare – Sistemul de montare este necesar pentru afixa celulele solare deacoperiul sau fațada cldirii.

Invertoare – Celulele solare produc curent continuu (DC), dar aparatele electricedin casă utilizează curent alternativ (AC). Invertorul convertește curentul continuu în curent alternativ.

Conexiuni – Sistemul Dvs. fotovoltaic este conectat la rețeaua electrică a casei. Siguranţele și contoarele de energie electrică sunt instalate în cutia dedistribuţ. Intrerupătoarele de siguranţă sunt instalate pe ambele părţi ale invertorului, adică atât pe partea DC, cât și pe cea alternativă.

Celulele solare convertesc energia din lumina soarelui în energie electrică sub foțră de curent continuu (DC). Panourile fotocoltaice sunt instalate din ce în ce
mai mult de către proprietarii de locuințe care doresc să-și scadă costurile la factura de energie electrică.
Pentru a veni în sprijinul celor care instalează panouri fotovoltaice, statul a dezvoltat un mecanism de suport :
CONTORIZAREA NETĂ – Acest mecanism permite consumatorilor finali (persoane fizice, companii) să producă și să consume propria energie electrică
prin instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișurile lor. Pentru a beneficia de acest mecanism, proprietarii trebuie să țină cont de faptul că puterea
instalată a sistemului de panouri fotovoltaice trebuie să fie de până la 200 kW, dar nu mai mare decât puterea contractată cu furnizorul. Dacă deții sau vrei să instalezi panouri fotovoltaice și beneficiezi de un mecanism de contorizare netă, sunt câțiva pași de parcurs :

Casa ta este potrivită pentru încărcarea celulelor fotovoltaice ?

1. Analiza potenţialului solar energetic al casei – Înainte de a decide să vă instalaţi panouri fotovoltaice, trebuie să examinați potențialul solar energetic al casei dvs. pentru a afla eficiența de care veți avea parte în urma montării sistemului.

– Umbra – Sistemele fotovoltaice umbrite produc mai puțină energie.
– Radiația – Dacă aveți acces la o hartă solară, o puteți utiliza pentru a vedea cantitatea de radiație solară care ajunge pe acoperiș.
– Direcția acoperișului – Celulele solare amplasate pe acoperișuri orientate spre sud, sud-est sau sud-vest pot genera cea mai mare producție anuală
de energie.
– Panta acoperișului – De obicei, este indicat, ca panourile fotovoltaice să aibă aceeași pantă ca și acoperișul, între 15 și 45 de grade.
– Rețeaua – Rețeaua electrică trebuie să aibă suficientă capacitate pentru a primi puterea pe care o va furniza sistemul dvs. fotovoltaic rețelei.

 

2. Examinarea Acoperișului

3. Dimensiunea corectă a sistemului fotovoltaic – Un factor important în mecanismul de CONTORIZARE NETĂ este consumul de energie electrică. Așadar,
pentru a dimensiona corect echipamentul de producție, trebuie luat în considerare nivelul consumului de energie electrică al potențialului investitor al echipamentului fotovoltaic. Doar atunci când consumul de energie electrică este comparabil cu energia electrică care urmează să fie produsă poate fi recuperată
investiția în condiții rezonabile. Astfel, recuperarea se realizează prin economii din plata facturilor la electricitate.

4. Etapa preliminară de documentare şi informare a prosumatorului;

5. Depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de distribuție şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare; Avizul de racordare este eliberat gratuit de către operatorul de sistem. Condițiile tehnice și economice de racordare la retea sunt precizate în avizul de racordare . Trebuie să știți că îndeplinirea condiţiilor menționate în avizul de racordare sunt obligatorii pentru solicitant, proiectant și electricianul autorizat.

6. Stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică şi emiterea de către operatorul de distribuție a avizului tehnic de racordare.

7. Încheierea contractului de racordare între operatorul de distribuție şi prosumator;

8. Realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

9. Punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe;

10. Emiterea de către operatorul de distribuție a certificatului de racordare a locului de consum şi de producere;

11. Punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare. Așadar, citiți datele contorului la sfârșitul fiecărei luni, dacă se consumă mai multă energie electrică decât este livrată în rețea, consumatorul va plăti furnizorului doar diferența dintre energia electrică consumată și energia electrică livrată în rețea.

În cazul în care energia electrică pe care consumatorul o primește de la furnizor este mai mică decât energia electrică livrată în rețea, furnizorul de energie electrică va echilibra energia electrică livrată în rețea la sfârșitul lunii cu soldul energiei electrice consumate din rețea și cu suma conținută în contul fiecărui
consumator final iar diferența de cantitate va fi folosită în următoarele luni.

Scrie un Comentariu