Avize și autorizații necesare pentru construirea casei

Avize și autorizații necesare pentru construirea casei  –  Documentarea este o parte esențială a construcției de case, deoarece informațiile corecte sunt esențiale pentru succesul unui proiect. Aici, vă vom prezenta actele necesare pentru construirea unei case, începând cu certificatul de urbanism, urmat de studiul terenului, proiectarea tehnică a clădirii, autorizația de amplasare și contractul și autorizațiile de construcție.

DOCUMENTE

Certificat de urbanism

Acesta descrie caracteristicile clădirilor care urmează să fie construite pe un anumit teren și documentele necesare pentru a începe construcția. Acesta este eliberat de primăria/biroul regional de urbanism al terenului pe care se află clădirea și conține informații precum reglementările privind înălțimea clădirii, amplasarea viitoarelor clădiri, gradul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul maxim de utilizare a terenului.

Costul unui certificat de urbanism depinde de mediul în care urmează să fie construită casa (local/urban), iar documentele necesare pentru obținerea acestuia includ un formular de cerere standard, un act de proprietate, o hartă topografică și cadastrală preștampilată de oficiul de cadastru și dovada plății taxei pentru certificatul de urbanism.

Studiu geotehnice

Un studiu geotehnic analizează starea terenului și capacitatea portantă a acestuia. În mod specific, fiecare strat care compune solul este investigat pentru a determina tipul de fundație cel mai potrivit pentru casa dumneavoastră.

Studiul terenului este efectuat de un laborator specializat acreditat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și are două etape. În primul rând, caracteristicile clădirii sunt studiate cu referire la desene și alte documente, iar apoi se efectuează o serie de lucrări la fața locului (cartografiere, excavare și măsurători topografice), iar probele rezultate sunt verificate și coroborate de verificatori acreditați.

Costul studiului depinde de tipul de teren și de activitățile necesare pentru efectuarea analizei, dar este un factor care oferă o mai mare siguranță pentru investiție, deoarece dă încredere că terenul este potrivit pentru construirea unei case.

Proiectarea tehnică a clădirilor

Proiectarea tehnică a unei clădiri se realizează într-un birou de proiectare, cu participarea unei echipe de arhitecți, ingineri constructori și ingineri de echipamente. Proiectul tehnic este format din două părți (documente și desene) și conține toate informațiile necesare pentru construcție. Documentele constau în memorii tehnice și diverse documente (economice, tehnice, programări etc.), în timp ce desenele constau în desene de arhitectură, desene de rezistență, desene de construcție și alte detalii de construcție.

Pentru proiectul tehnic final nu este necesară obținerea unei autorizații de construcție, ci doar a unui „document tehnic pentru obținerea autorizației de construcție” (proiect DTAC), care include planuri și monumente de construcție, planuri de rezistență, planuri și detalii de fundație, monumente și planuri de instalare.

Costurile proiectelor tehnice depind de complexitatea proiectului.

Avize și Acorduri de amplasament

Atunci când se solicită un certificat de urbanism, trebuie obținute o serie de avize și acorduri de la companiile de utilități și de la agențiile de stat. Rețele și utilități (gaz, apă, canalizare, electricitate, salubritate etc.), autoritățile de stat de inspecție a construcțiilor, mediu, sănătate publică, protecție civilă, prevenire și stingere a incendiilor, rețea de telefonie, Apele Române. În funcție de ceea ce este specificat în certificatul de urbanism, trebuie obținute avize și acorduri de la toate sau de la unele dintre organismele menționate mai sus.

Pentru a obține aceste avize și acorduri, sunt necesare :

  • formular standard de cerere
  • o fișă de date de mediu
  • un certificat de urbanism
  • o serie de documente care dovedesc dreptul de utilizare a terenului (contract de cumpărare, certificat de moștenire)
  • plan de zonare
  • plan de situație
  • dovada plății taxei pentru eliberarea autorizației de amplasament.

Autorizație de construcție

Autorizația de construcție este un document care certifică faptul că un proiect a fost aprobat și dă dreptul de a începe lucrările. Acest document se solicită de la biroul de planificare urbană din cadrul primăriei locale. La acest birou trebuie depuse toate documentele de mai sus, împreună cu un formular de cerere standard și o chitanță care să ateste plata taxei pentru autorizația de construcție.

Autorizația de construcție se eliberează pentru 30 de zile de la data înregistrării cererii și este valabilă timp de un an de la data eliberării, perioadă în care pot începe lucrările. Primăria și Biroul de Stat de Inspecție a Construcțiilor trebuie să fie notificate cu cel puțin cinci zile înainte de începerea lucrărilor. În caz contrar, data eliberării autorizației va fi data începerii lucrărilor de construcție.

Autorizația de construcție are o valoare de 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, plus 30% din taxa de emitere a autorizației inițiale, în cazul în care valabilitatea urmează să fie prelungită cu încă 12 luni.

Carte tehnică a construcției

Când încep lucrările de construcție, se întocmește și o carte tehnică de construcție. Această carte tehnică a construcției conține toate documentele tehnice referitoare la activitățile de proiectare, construcție și inspecție de recepție a lucrărilor și se păstrează pe toată durata de viață a clădirii.

Cartea tehnică a construcției include autorizația de construire, procesele-verbale de predare-primire a construcției și de recepție, procesele-verbale de recepție pentru diferitele lucrări, certificate de calitate privind caracterul adecvat al materialelor utilizate și calitatea lucrărilor, declarații privind caracterul adecvat al materialelor utilizate, liste de beton (piese turnate, furnizori, rezultate ale testelor care confirmă rezistența betonului), specificații tehnice, fișe de specificații În cazul. clădirilor rezidențiale P+1, documentația tehnică se poate limita la autorizația de construire și la procesul de recepție finală.

Majoritatea cererilor de eliberare a documentelor necesare pentru începerea construcției au loc în primele șase luni, iar volumul sporit duce, de asemenea, la creșterea timpilor de așteptare pentru ocupare. Prin urmare, este recomandabil să obțineți documentele necesare la timp pentru a finaliza planificarea noii dvs. locuințe cu cel puțin patru luni înainte de începerea planificată a construcției.

Scrie un Comentariu